• Noutăţi
  • Publicaţii tehnice
  • Comunicate de presă

Serviciile fiscale electronice au înregistrat mai multe accesări în 2017

Lansat în anul 2008 site-ul www.servicii.fisc.md reprezintă o sursă importantă de informare și o platformă comodă de utilizare a serviciilor fiscale electronice pentru contribuabilii din Republica Moldova. Pe parcursul anilor funcționalitățile portalului a fost permanent îmbunătățite fiind totodată lansate noi servicii electronice. Potrivit datelor înregistrate până la finele anului 2017, de acces la serviciile fiscale electronice beneficiau circa 43 700 agenți economici echivalentul a peste 94 000 de utilizatori cu un total de 4 878 952 de accesări, ceia ce constituie cu un milion mai mult decât în 2016. Continuare

ATENȚIE! Program extins de muncă pentru operatorii Centrului Unic de Apel

În scopul oferirii consultațiilor necesare tuturor utilizatorilor serviciilor fiscale electronice, începând de astăzi 23 ianuarie până la data de 25 ianuarie 2018, Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat va activa cu program extins. Astfel, operatorii vor asigura consultarea contribuabililor în procesul de prezentare a dărilor de seamă în format electronic, oferind totodată răspuns la anumite întrebări din domeniul legislației fiscale, conform graficului: Continuare

Ghișeu unic de raportare pentru contribuabili

Raportarea electronică devine tot mai solicitată și utilizată de către contribuabili, în acest context, curând, urmează a fi lansat un serviciu nou „Ghișeul Unic de Raportare Electronică„ - o platformă unde va fi posibilă raportarea centralizată electronică către mai multe instituții publice. Inițiativa implementării platformei este condiționată de realizarea acțiunii pct. 3.12 din „Planul de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.966 din 09.08.2016. Continuare

„Contul Unic” serviciu nou pentru contribuabili

Stimați contribuabili, Serviciul Fiscal de Stat a lansat din 02 ianuarie curent, serviciul „Contul Unic” în cadrul sistemului „Contul curent al contribuabilului”- care permite accesarea on-line a informațiilor despre obligațiile fiscale şi verificarea statutului curent al tuturor restanțelor la Bugetul Public National. De asemenea, acesta reprezintă un instrument de formare a notei de plată pentru obligațiile fiscale și achitarea ei prin virament la instituțiile financiare unde contribuabilul deține conturi de decontare. În rezultat, contribuabilii au posibilitatea să transfere o singură dată pe lună suma integrală pentru achitarea tuturor impozitelor și taxelor care vor fi redirecționate către destinațiile de buget prestabilite. Continuare

Dragi colegi,

Sfintele Sărbători de Crăciun să vă găsească veseli, fericiţi şi mulțumiţi de realizările din acest an! Să deschideți uşa pentru oamenii dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Fie ca magia Crăciunului să vă aducă mai multe zâmbete sincere, emoții pozitive, pace și credință. Sărbătoarea Nașterea Domnului să vă umple sufletele și casele de armonie și căldură. În această zi luminată să învățăm să iubi mai mult, să dărui mai mult și să iertăm cu toată inima. Continuare

(INTERVIU) VITALIE COCEBAN: ESTE PRIMORDIAL SĂ ASIGURĂM SERVICIUL FISCAL CU SERVICII ȘI SOLUȚII IT MODERNE

În cadrul unui interviu Vitalie Coceban, Directorul Întreprinderii de Stat „Fiscservinform”, a oferit mai multe detalii despre întreprindere, ce rezultate a reușit să înregistreze în acest an, care sunt obiectivele stabilite pentru anul 2018, dar și care sunt metodele și principiile ce contribuie la dezvoltarea și menținerea continuă a echilibrului efectivului întreprinderii. Continuare

9 Аni de lа fоndаreа Întreрrinderii de Stаt „Fiscservinfоrm”

Dаtа de 25 nоiembrie reрrezintă рentru Întreрrindereа de Stаt „Fiscservinfоrm” un bun рrilej de а-și îmрărtăși reаlizările și „desluși” viitоrul. De-а lungul а 9 аni de аctivitаte, ne-аm cоncentrаt cu cоnsecvență рe inițiereа şi derulаreа unоr рrоiecte а cărоr аnvergură şi cоmрlexitаte i-а intimidаt рe аlții. Nоuă аni de аctivitаte în dоmeniul tehnоlоgiilоr infоrmаțiоnаle аu fоst раrcurși cu grele încercări, dаr şi cu reușite frumоаse ce аu cоntribuit lа fоrtificаreа unei instituții рuternice şi stаbile cu аjutоrul unei echiрe cоnsоlidаtă. Continuare

Semnătura electronică Fiscservinform – mai securizată!

Întreprinderea de Stat ,,Fiscservinform” comunică despre lansarea lanțului cheilor publice, destinat aplicării semnăturii electronice avansate necalificate cu utilizarea funcției hash SHA256. Astfel, se asigură creșterea nivelului de securitate criptografică, precum și racordarea tehnologică a serviciului la cadrul legislativ național și la cele mai bune practici internaționale în domeniu. Continuare

Centre noi de deservire pentru contribuabili în mun. Chișinău

În legătură cu faptul că, edificiul de pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 162, a trecut în gestiunea Ministerului Justiției, Centrul de deservire al Î.S. „Fiscservinform” amplasat la etajul 2, oficiul 220 al clădirii va funcționa până la data de 01.11.2017. Astfel, pentru asigurarea continuității procesului de deservire a contribuabililor, Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” a lansat două Centre noi de deservire a contribuabililor în mun. Chișinău: Continuare

Centrul de Apel al Î.S. „Fiscservinform” - succes prin comunicare

În societatea actuală accesul la informație într-un timp record a devenit imperios pentru fiecare cetățean modern. Modalitățile noi și foarte diverse de comunicare uneori nu sunt suficiente pentru a satisface în totalitate curiozitatea oamenilor. În situații urgente, când suntem sub presiunea timpului apelăm la metode clasice dar sigure de informare. Astfel, serviciile de consultanță telefonică devin instrumente tot mai des utilizate în procesul de deservire în masă a cetățenilor și practic, fiecare companie publică/privată le utilizează în activitatea sa. Continuare

   Noutăţi 1 - 10 din 688   

e-Factura - Ghid de utilizare pas cu pas

Acest ghid se adresează personalului întreprinderilor/organizațiilor/autorităților publice (contabili, economiști, manageri financiari, personal IT) care gestionează procesul de perfectare și emitere a facturilor/facturilor fiscale și intenționează să utilizeze serviciul e-Factura în acest proces. Informațiile cuprinse în acest ghid descriu modul de operare în cadrul interfețelor de licru a serviciului, raportat la subiecții tranzacției economice: furnizor, cumpărător sau transportator. Continuare

Modernizarea continuă – condiţia serviciilor electronice performante

Domeniul administrării fiscale este unul substanţial în sistemul de guvernare, deoarece asigură securitatea financiară a statului. Pe plan global se investeşte masiv în dezvoltarea unor sisteme informaţionale fiscale avansate, care ar înlesni obţinerea celor mai bune performanţe la capitolul administrării impozitelor, evidenţei contribuabililor şi prestării serviciilor electronice. Continuare

Masa rotundă: „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”

În Republica Moldova, veniturile fiscale contribuie esenţial la suplinirea bugetului de stat, avînd o importanţă majoră în asigurarea programelor de dezvoltare socială şi economică a ţării. Serviciul Fiscal de Stat îşi concentrează eforturile atît în asigurarea unui nivel corespunzător de colectare a acestor venituri, cît şi în implementarea măsurilor moderne, corecte şi coerente de administrare fiscală. Continuare

Invitaţie pentru mass-media

Stimaţi reprezentanţi ai mass-media, Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat Vă aduce la cunoştinţă că în data de 13 decembrie 2011, cu începere de la ora 10:00 va avea loc o masă rotundă cu genericul „Reforma administrării fiscale: realizări şi perspective”. Acest eveniment are drept scop realizarea unei administrări fiscale echitabile şi transparente, care va stimula, la rândul său, conformarea voluntară a contribuabililor la declararea şi plata obligaţiilor fiscale. Continuare

Cele mai mari companii energetice din Republica Moldova vor fi supuse controlului de SFS.

Serviciul Fiscal de Stat în a doua jumatate de an va efectua controlul financiar al companiilor din domeniul gazelor şi celor energetice. Dupa cum a relatat D-na Svetlana Bujac, Sef Directiei relatii publice, cooperare internaţională şi integrare europeană, din sfera energetică vor fi supuse controlului aşa companii precum RED Union Fenosa, RED-Nord şi Hidrocentrala din Costeşti. Continuare

Conferinta ”Moldova e-Government Summit”

La data de 18-19 mai 2010 în incinta localului ”Leogrand Convence Center” și-a ţinut lucrările conferința cu genericul ”Tehnologiile Informaţionale şi Comunicaţionale pentru o guvernare mai bună”. Continuare

”Introducerea in circulatie a noilor timbre de acciz”

Conform Hotărârii Guvernului privind aplicarea “Timbrului de acciz. Marcă comercială de stat” şi “Timbrului de acciz” de tip nou nr. 243 din 08.04.2010, începând cu 1 aprilie în circuit au fost introduse noi timbre de acciz, care vor avea un grad sporit de protecţie şi vor fi distribuite în conformitate cu legislaţia în vigoare. Continuare

   Comunicate de presă 1 - 10 din 71